Privacyverklaring 

I Solution B.V., gevestigd aan Boerenverdriet 20, postcode Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

I Solution B.V.
Boerenverdriet 20, Office 2.05
4613 AK Bergen op Zoom
Nederland
info@i-solution.nl
www.i-solution.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

I-Solution B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

o Bedrijfsnaam gegevens contactpersoon voor- en achternaam

o Adresgegevens

o Telefoonnummer

o E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

I-Solution B.V. verwerkt uw bedrijfsgegevens/persoonsgegevens voor de volgende doelen:

o Het verwerken van uw reservering en of bestelling

o Het afhandelen van uw betaling

o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

o Om goederen en diensten bij u af te leveren

4. Geautomatiseerde besluitvorming

I Solution B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I Solution B.V. tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

I Solution B.V. bewaart uw persoonsgegevens (personalia, adres, telefoonnummer en emailadres) niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

I Solution B.V. verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

I-Solution B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door I-Solution B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email info@i-solution.nl met als onderwerp: “ beroep op paragraaf 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen” met een toelichting waar u zich op beroept. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. I-Solution B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

I-Solution B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons per email.

 

Privacyverklaring verplicht

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een informatieplicht. Dit wil zeggen dat betrokkenen duidelijk geïnformeerd moeten worden over wat er met uw gegevens gebeurt.